За програмата

Програмата Interreg VI-A Румъния-България, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, има за цел да подобри румънско-българската гранична зона през периода 2021-2027. Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

 

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Новини


November 7, 2023


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАШИ КАНДИДАТИ (RAIL CONNECTIVITY AND DANUBE RISK - OПЕРАЦИИ СЪС СТРАТЕ...

lightbulb-2692247-1280.jpg

Поправката на Рък

Прочети още

Новини


October 16, 2023


Важно за румънските частни партньори по програмата Interreg VI-A Румъния-България!

audit-7476720-1280.png

За да се гарантира спазването на принципите на добро финансово управ

Прочети още

Новини


May 10, 2023


Ръководството за кандидатстване, посветено на конкурентната покана за проекти, финансирани по П...

coming-soon-g948f258bb-1920.jpg

Днес, 10 май 2023 г., официално стартираме първата покана за набиране на п

Прочети още

Let’s capitalize!

Check out 2014-2020 outputs

 books-on-shelf.png