Партньорства

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Партньорства

zaПроцес на програмиране 2021-2027

 
2023

Какво следва

Повече подробности тук!

За актуална информация посетете нашия уебсайт!

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

За подробности, моля, щракнете тук

2023
public-consultation
sea
2022

Комитетът за наблюдение

Комитетът за наблюдение, състоящ се от представители на национално, регионално и местно ниво от двете страни, наблюдава програмата и отговаря за стратегическите решения на ниво програма.

За подробности, моля, щракнете тук

Стратегически съвет, отговорен за изработването на Интегрираната териториална стратегия

Стратегическият съвет е партньорска структура, съставена от представители на съответните участници от румънско-българския граничен регион, специално създадена с цел разработване на интегрирана териториална стратегия на района.

За подробности, моля кликнете тук.

2021
sea
sea
2021

Процедура по СЕО

 

Проектопрограмата ще бъде предмет на процедура по СЕО.

За подробности, моля кликнете тук.

Какво следва

Окончателната версия на Програмата, одобрена от СРГ може да се направи тук.

2021
goarna
puzzle1
Февруари 2021 г.

Избор на цели на политиката

Целите на политиката бяха избрани за финансиране от СРГ.

За подробности, моля кликнете тук.

Изработване на териториалния анализ за трансграничната зона Румъния-България и на Програмата

Териториален анализ на трансграничната зона Румъния-България за идентифициране на териториалните нужди, предизвикателства, потенциал и инвестиционни приоритети, както и за идентифициране на потенциални идеи за проекти, беше извършен през 2019-2020 г.

За подробности, моля кликнете тук.

Декември 2019 г.
-
Януари 2020 г.
creation
group
Юни 2019 г.

Създаване на Съвместна Работна Група

Съвместна работна група за стратегическо планиране и програмиране (СРГ) беше създадена на ниво Програма.

За подробности, моля кликнете тук.