ОБРАЗОВАНИЕ

education.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

По-социална и приобщаваща Европа

Изграждането на приобщаващи и сплотени общества чрез образование и култура е приоритет за нас.

Ще се съсредоточим върху увеличаването на достъпа и участието в образованието и обучението, като вземем предвид специфичния контекст на трансграничната зона.

Ще бъде предоставена подкрепа за подобряване на достъпа и участието в образованието и подпомагане на обучението през целия живот в перспективата на трансграничната зона, за да се преодолеят езиковите и административни бариери, които оказват влияние върху качеството, мобилността и адаптивността на работната сила от двете страни на границата.

Всеки има право на качествено и приобщаващо образование!

Предстоят още подробности!