Кандидатствайте за финансиране

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Кандидатствайте за финансиране

1. Jems:

2. ПОКАНА 1- ПОКАНА, ПОСВЕТЕНА НА ОПЕРАЦИИ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ (OIS)

3. ПОКАНА 2 - СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ, ПОСВЕТЕНИ НА ПРИОРИТЕТ 2: ЗЕЛЕН РЕГИОН, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ (ОС) 2.4 И 2.7. 

4. Затворени покани за кандидатстване