Покани за представяне на проек...

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Събития

Покани за представяне на проектни предложения

Индикативният график за планираните покани за проектни предложения можете да намерите тук.

 

Покана 1- Покана, посветена на операции от стратегическо значение (OIS)

Дата на лансиране: 10 май 2023

 

Ръководство за кандидатстване за поканата, посветена на операции от стратегическо значение (OIS), финансирани от програмата Интеррег VI-A РО-БГ:

За подготовката на документите за кандидатстване, моля, разгледайте следните приложения, които са част от Ръководството за кандидатстване:

Съответни документи, които трябва да се вземат предвид в процеса на разработване на предложенията:

Поканата е посветена на следните операции със стратегическо значение:

  • DISMAR - Дунавска интегрирана система за маркиране
  • Rail connectivity - Подобряване на железопътната свързаност и мобилността през река Дунав
  • STREAM 2 - Рационализиране на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход за устойчивост при бедствия
  • Danube risk - предотвратяване на дунавски риск

Заявленията могат да се подават само по електронен път, чрез електронната система Jems, достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/ !

Сроковете за подаване на заявления в системата Jems са както следва:

  • Rail connectivity - максимален срок 3 януари 2024, 12.00 часа (PM)
  • Danube Risk - максимален срок 9 ноември 2023, 12.00 часа (PM)
  • DISMAR și STREAM 2 - максимален срок 11 септември 2023, 12.00 часа (PM)

 

Покана 2 - Състезателната покана за проекти, посветени на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (ОС) 2.4 и 2.7.

Дата на лансиране: 10 май 2023

 

Ръководство за кандидатстване за състезателната покана, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (OS) 2.4 и 2.7:

За подготовката на кандидатурите, моля, разгледайте следните документи, които са част от ръководството за кандидатстване:

Съответни документи, които да се вземат предвид в процеса на разработване на предложенията:

Заявленията могат да се подават само по електронен път, чрез електронната система Jems, достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/ !

Крайният срок за подаване на заявления в системата Jems е 11 септември 2023 г, 12.00 часа (PM).

 

ЗАТВОРЕНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ