Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Обща информация

Програмата бе изпратена за одобрение към Европейската комисия на 1 април 2022 г. Можете да видите най-новата версия на Програмата тук.

Европейската комисия публикува документ за позицията относно българската граница.

Създадена е Съвместната група за програмиране, която одобри Насоките относно бъдещата програма.

Decision No. 1 Approving the Rules of Procedure of the Joint Working Group for Strategic Planning and Programming for Romania-Bulgaria cross-border cooperation programme 2021-2027

Decision No. 2 Endorsing the Concept papaer for Romania-Bulgaria Cross-border Cooperation Programme 2021-2027

Border Orietation Paper Romania-Bulgaria

Concept paper for Romania-Bulgaria Cross-border Cooperation Programme 2021-2027

Members of the Joint Working Group for the programming period 2021-2027 Romania-Bulgaria

Territorial Analysis for the Romania-Bulgaria Cross-border Region