Обществени поръчки

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Обществени поръчки

Публикуване на интернет страницата на Програмата Interreg V-A Румъния-България на публична покана от български партньори, които не са възложители по смисъла на чл. 5 от Закона за обществените поръчки.