ПО-ЗЕЛЕН

greener.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

ПО-ЗЕЛЕН

По-екологичен, нисковъглероден преход към нетна нулева въглеродна икономика и устойчива Европа!

Изменението на климата засяга всички нас и за да предотвратим влошаване на ситуацията, трябва да предприемем действия за значително намаляване на емисиите на парникови газове и да се адаптираме към промените, които се случват сега и в бъдеще, за да ограничим причинените щети.

Ето защо решихме да подкрепим действия за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, предотвратяване и управление на природни и опасни събития и рискове, свързани с човешки дейности, и да насърчим устойчивостта при бедствия.

Нашата цел е да сведем до минимум икономическото, социалното и екологичното въздействие, породено от изменението на климата. Нека да изградим по-добро бъдеще заедно!

Предстоят още подробности!