Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Органи на програмата

Органи по програмата

Управляващ орган (УО)
Управляващият орган носи основната отговорност по Програмата. Управляващият орган, също така, пое функцията по сертифициране на разходите. Министерство на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния е назначено за Управляващ орган. Ръководител на Управляващия орган: г-жа Юлия ХЕРЦОГ (имейл: robg@mlpda.ro). Служител комуникации: г-жа Симона ВАТАФУ (имейл: robg@mlpda.ro)
Телефон: +40 372 111 339
 
Национален партниращ орган (НО)

Националният партниращ орган е българският аналог на Управляващия орган и е представен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България.
Ръководител на Националния партниращ орган: г-жа Десислава ГЕОРГИЕВА, директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"(имейл: na-ro-bg@mrrb.government.bg).
Телефон: +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302, +359 2 94 05 493
Факс: +359 2 987 07 37
гр. София-1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17 – 19

 
Съвместен секретариат (СС)
Съвместният секретариат е учреден в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България и има отворен клон (антена) в Русе, в клона на РОТГС Кълъраш. Съвместният секретариат подпомага органите за управление на програмата при изпълнение на техните задължения и предоставя помощ на бенефициентите.
Ръководител на Съвместния секретариат: г-н Богдан МУШАТ (helpdesk_robg@calarasicbc.ro).
Ръководител отдел информиране и публичност: (helpdesk_robg@calarasicbc.ro)
Телефон: +42 242 313 091
Факс: +40 242 313 092

Одитиращ орган (ОО)
Одитиращият орган извършва одити, целящи проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на Програмата.
Председател на Одитиращият орган (Сметната палата на Румъния): Г-н Лучиан Дан Влъдеску (имейл: autoritateadeaudit@rcc.ro)

 

Контрольори – Първо ниво на контрол
Всяка държава е определила свои собствени контрольори, които проверяват допустимостта на разходите, направени от бенефициентите по оси 1 - 5.

 

За Румъния

Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България
Дирекция Първо ниво на контрол Г-н Санду ШЕРБАН (sandu.serban@calarasicbc.ro)
Телефон: +40 242 313 091
Факс: +40 242 313 092

 

За България

Ръководител на Националния партниращ орган: г-жа Десислава ГЕОРГИЕВА, директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"(имейл: na-ro-bg@mrrb.government.bg).
Телефон: +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302, +359 2 94 05 493
Факс: +359 2 987 07 37
гр. София-1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17 – 19

За да локализирате върху картата органите на управление на програмата, натиснете тук

Прозрачност: декларациите на относно конфликт на интереси са на разположение тук