Свързани!

connected.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Свързани!

Свързани!

По-свързана Европа!

Регионът ще бъде свързан чрез стратегически проекти, с високо трансгранично въздействие и с фокус върху целите на Зеленият пакт. Основните области, свързани с: плавателност, пристанища, премахване на липсващи връзки и административни пречки, подобряване на свързаността, включително чрез възможни нови мостове над Дунав (път/железопътен транспорт). Основната цел ще бъде да се свържат хората и да се подобри мобилността в региона.

Предстоят още подробности!