По близо!

closer.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

По близо!

По близо!

Европа по-близо до гражданите!

 Изхождайки от нуждите на територията, с подкрепата на съответните местни заинтересовани страни, ще се разработи и приложи интегрирана териториална стратегия.

Стратегията ще се занимава и ще насърчава, чрез интегриран подход, различни области като: туризъм, културно и природно наследство, туристическа инфраструктура и достъпност, гостоприемство и МСП и др. Рамката, обединяваща всички тези области, е маршрута Евро Вело 6, гръбнакът на стратегията.

Предстоят още подробности!