Контакти

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Контакти

Свържете се с нас

Управляващ орган (УО):
- Ръководител на Управляващия орган: г-жа Camelia COPORAN (имейл: robg@mdlpa.gov.ro).
- Телефон: +40 372 111 339 Факс: +40 372 111 456
- Бул. Либертъций №16, Ляво крило, сектор 5, Букурещ, пощенски код 050706

 adresa-libertatii.png

Национален орган (НО):

Ръководител на Националния орган: г-н. Milen OBRETENOV, директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"(имейл: na-ro-bg@mrrb.government.bg).

 • Телефон: +359 2 94 05 592, +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302
 • Факс: +359 2 987 07 37;
 • гр. София-1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17 – 19

national-authority.jpg

Съвместен секретариат (СС)/РОТГС Кълъраш

 • Ръководител на съвместния секретариат: г-н Bogdan MUȘAT(info@calarasicbc.ro ).
 • Ръководител отдел информиране и публичност: (info@calarasicbc.ro )
 • Телефон: +40 242 313 091 Факс: +40 242 313 092
 • Шосе Кичу, ГКПП Кълъраш (Румъния) - Силистра (България), гр. Къкъраш, окръг Кълъраш, Румъния

chiciu-calarasi-brct.jpg

Одитиращ орган (ОО):

 • Председател на Одитиращия орган (Сметна палата на Румъния): Г-н Лучиан Дан ВЛЪДЕСКУ (имейл: autoritateadeaudit@rcc.ro)

Комитетът за наблюдение

При въпроси към СРГ изпратете и-мейл @ jsrobg@calarasicbc.ro и robg@mdlpa.gov.ro или по факс +40 242 313 092.

Национален контрол

за румънските партньори (Регионален офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България)

 • Ръководител дирекция Първо ниво на контрол: Г-н Sandu ȘERBAN (info@calarasicbc.ro)
 • Телефон: +40 242 313 091 Факс: +40 242 313 092
 • Шосе Кичу, ГКПП Кълъраш (Румъния) - Силистра (България), гр. Кълъраш, окръг Кълъраш, Румъния

chiciu-calarasi-brct.jpg

За България

 • за българските партньори: Г-н Milen OBRETENOV, директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" и г-н Viktor STOYANOV, ръководител на Националното звено за контрол(имейл: na-ro-bg@mrrb.government.bg).
 • Телефон: +359 2 94 05 592, +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302
 • Факс: +359 2 987 07 37
 • 17-19, Ул. Св. Св. Кирил и Методий, 1202, София, България

 


Link-uri utile

Можете да намерите повече информация за регионалната политика и възможностите за финансиране на интернет страницата на Европейската комисия: website:http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm

Можете да намерите повече информация на интернет страницата на Европейския съюз: http://europa.eu/index_en.htm

Можете да намерите информация за Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 на: http://cbcromaniabulgaria.eu/

 


Нашият принцип: Нулева толерантност за измама!

Всички оплаквания могат да се изпращат на следния адрес: sesizari.proiecte@mdrap.ro (за Румъния) и D.Petkova@mrrb.government.bg, Rositsa.Draganova@mrrb.government.bg, Yana.Koleva@mrrb.government.bg (за България).