Проекти

Търсене в уебсайта

Проекти на Interreg RO-BG

Reset

# код Заглавие ос Тип Състоянието на проекта
1 ROBG-136 CBA - Програма за трансгранично усъвършенстване на... Axa 5 Soft Finalizat
2 ROBG-1 E-bike Net Axa 1 Soft Finalizat
3 ROBG-3 Green Education -Образованието чрез „зелено училищ... Axa 2 Soft Finalizat
4 ROBG-121 JEROME -Възможности и оперативна съвместимост за с... Axa 3 Hard Finalizat
5 ROBG-127 L-TeN -Свързване към Трансевропейската мрежа чрез... Axa 1 Hard Finalizat
6 ROBG-11 Каква е целта? Axa 2 Soft Finalizat
7 ROBG-20 Безопасна училищна мрежа Axa 3 Soft Finalizat
8 ROBG-131 UCLM -Обединение за общпазарна труда: интегриран п... Axa 4 Soft Finalizat
9 ROBG-139 SPOCO -Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничес... Axa 5 Hard In curs de desfasurare
10 ROBG–128 The Bridges of Time -Интегриран подход за подобряв... Axa 2 Hard In curs de desfasurare
11 ROBG-147 VISA -Трансгранична агенция за трудова мобилност Axa 4 Hard Finalizat
12 ROBG-2 “Проучване на възможностите за намаляване на изпол... Axa 1 Soft Finalizat
13 ROBG–4 Пътят на глината Axa 2 Soft Finalizat
14 ROBG-5 6 причини да посетите трансграничния регион Мехеди... Axa 2 Soft Finalizat
15 ROBG-6 Дунав - река с богата история DARWLOH Axa 2 Soft Finalizat
16 ROBG-7 Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога д... Axa 2 Soft Finalizat
17 ROBG-8 Благоприятна за културното и природно наследство т... Axa 2 Soft Finalizat
18 ROBG–9 Интерактивна визуализация на древноримското култур... Axa 2 Soft Finalizat
19 ROBG-10 Иновативно и съвместно управление на обектите от Н... Axa 2 Soft Finalizat
20 ROBG-21 Обществено противопоставяне при бедствени ситуации Axa 3 Soft Finalizat
21 ROBG-22 Разработване и приемане на съвместно институционал... Axa 3 Soft Finalizat
22 ROBG-23 РИСК при мащабни инфраструктури Axa 3 Soft Finalizat
23 ROBG-461 ROBG-461 “Safety for our children” Axa 3 Soft In curs de desfasurare
24 ROBG-140 Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа з... Axa 4 Soft Finalizat
25 ROBG-141 Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване н... Axa 4 Soft Finalizat
26 ROBG-142 CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщ... Axa 4 Soft Finalizat
27 ROBG-143 JobEase за жени - Повишаване на потенциала на безр... Axa 4 Soft Finalizat
28 ROBG-144 Трансгранична смесица за устойчива заетост-центров... Axa 4 Soft Finalizat
29 ROBG-145 Румъно-Българска Органична Предприемаческа Мрежа Axa 4 Soft Finalizat
30 ROBG-150 Механизъм за трансгранично сътрудничество в област... Axa 5 Soft Finalizat