Стратегически съвет

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Стратегически съвет

Изпълнение на Цел на политика 5 – Европа, по-близка до гражданите, ще бъде постигната чрез интегрирана териториална стратегия, разработена от съответните участници на територията.

Основната цел на стратегията е да осигури развитието на района чрез популяризиране на туристическото и културното наследство, в тясна връзка с всички релевантни социално-икономически области, като туризъм и културна инфраструктура, околна среда, човешки ресурси и образователна система, развитие на бизнеса , достъпност и др. Основният стълб на стратегията, който интегрира тези зони, е Euro Velo Route 6.

Стратегическият съвет е партньорска структура, съставена от представители на съответните участници от граничния регион, отговорни за изработването и изпълнението на интегрираната териториална стратегия.

Първото заседание на Стратегическия съвет се проведе на 8 юли 2021 г. Моля, намерете повече подробности тук.

Второто заседание на Стратегическия съвет се проведе на 18 май 2022 г. Моля, намерете повече подробности тук

За актуална информация посетете нашия уебсайт!