Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Документи на Програмата, публикувани за консултация

Първата версия на Програмата беше публикувана за консултация на 4 ноември 2020. Тази версия съдържа стратегията на Програмата и приоритетните оси, а коментарите и предложенията за подобряване на програмния документ можеха да бъдат подавани до 15-ти Декември 2020.

Втората версия на Програмата, отразяваща решението на СРГ относно избора на ЦП2 и ЦП4, е достъпен тук.

Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Съвместната работна група за програмиране (СРГ) по време на третата среща, организирана на 3 февруари 2022 г. Това е важна стъпка в процеса на одобрение на Програмата от Европейската комисия.

Окончателната версия на Програмата, одобрена от СРГ може да се направи тук, а решението тук.