Одитиращ орган (ОО)

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Одитиращ орган (ОО)

Одитиращият орган извършва одити, целящи проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на Програмата.
Председател на Одитиращият орган (Сметната палата на Румъния): Г-н Лучиан Дан Влъдеску (имейл: autoritateadeaudit@rcc.ro)