Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Structurile Programului

Autoritatea de Management (AM)
Autoritatea de Management are responsabilitatea generală a programului.  De asemenea, Autoritatea de Management a preluat funcția de certificare a cheltuielilor. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din România a fost desemnat ca Autoritate de Management.
Șef al Autorității de Management: Dna. Iulia HERTZOG (email: robg@mlpda.ro).
Ofițer de Comunicare: Dna. Simona VĂTAFU (email: robg@mlpda.ro)
Tel: +40 372 111 339
 
Autoritatea Națională (AN)
Autoritatea Națională este entitatea din Bulgaria omoloagă Autorității de Management și este reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria.
Șef al Autorității Naționale: Dna. Desislava GEORGIEVA, Director al Direcției "Managementul Cooperării Teritoriale" (email: na-ro-bg@mrrb.government.bg).
Tel: +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302, +359 2 94 05 493
Fax: +359 2 987 07 37
Str. Kiril and Metodiy nr. 17-19, 1202 Sofia
 
Secretariatul Comun (SC)
Secretariatul Comun este constituit în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria și are o antena la Ruse, în cadrul sucursalei BRCT Călărași. Secretariatul Comun asistă structurile de management ale programului în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și asigură sprijin beneficiarilor.
Șef al Secretariatului Comun: Dl. Bogdan MUȘAT (helpdesk_robg@calarasicbc.ro).
Șef Serviciu Informare Promovare: (helpdesk_robg@calarasicbc.ro)
Tel: +42 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
 

Autoritatea de Audit (AA)
Autoritatea de Audit efectuează misiuni de audit în vederea verificării funcționării eficiente a sistemului de management și control al Programului.

Președintele Autorității de Audit (Curtea de Conturi a României): Lucian Dan VLĂDESCU (email: autoritateadeaudit@rcc.ro)

Control de Prim Nivel
Fiecare stat a desemnat controlorii de prim nivel pentru verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de către beneficiarii axelor 1-5.
 
Pentru Romania
Direcția Control de Prim Nivel din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria
Director Direcția Control de Prim Nivel -  Dl. Sandu ȘERBAN
Tel: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
 

Pentru Bulgaria

Șef al Autorității Naționale: Dna. Desislava GEORGIEVA, Director al Direcției "Managementul Cooperării Teritoriale" (email: na-ro-bg@mrrb.government.bg).

Tel: +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302, +359 2 94 05 493
Fax +359 2 987 07 37

Strada Sv. Kiril si Methodii nr. 17-19, 1202 Sofia