Съвместен секретариат (СС)

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Съвместен секретариат (СС)

Съвместният секретариат е учреден в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България. Съвместният секретариат подпомага органите за управление на програмата при изпълнение на техните задължения и предоставя помощ на бенефициентите.
Ръководител отдел информиране и публичност: (helpdesk_robg@calarasicbc.ro)
Телефон: +42 242 313 091

Факс: +40 242 313 092

bogdan.jpg

mariustat.jpg

Отдел за наблюдение

crisr.jpg

adrianab.jpg   catalind.jpg   cezaratu.jpg

claudiaro.jpg   cristinat.jpg   deni.jpg

eva.jpg   florentinaio.jpg   mariuspo.jpg

plamenp.jpg   seby.jpg   tihomiraz.jpg

valentina-radu-bg.jpg   victoria.jpg

Отдел Оценка, Предоговаряне и Подкрепа за Бенефициенти

slavenaze.jpg

adinacio.jpg   alinp.jpg   

flortom.jpg   radi.jpg

Комуникационен Отдел

mariasa.jpg   robertatr.jpg

Прозрачност: декларациите на относно конфликт на интереси