Съвместен секретариат (СС)

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Съвместен секретариат (СС)

Съвместният секретариат е учреден в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България. Съвместният секретариат подпомага органите за управление на програмата при изпълнение на техните задължения и предоставя помощ на бенефициентите.
Ръководител отдел информиране и публичност: (helpdesk_robg@calarasicbc.ro)
Телефон: +42 242 313 091

Факс: +40 242 313 092