Проекти

JobEase за жени - Повишаване на потенциала на безр...

Търсене в уебсайта

JobEase за жени - Повишаване на потенциала на безработните жени да си намерят работа в трансграничния регион - ROBG-143

Каква е целта?

Да се ​​насърчи интегрирането на територията на трансграничния регион чрез промотиране на достъпа до пазара на труда на безработните и дългосрочно безработните жени.

Какъв е бюджетът?

312.937,17 euro, от които 265.996,59 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Фондация за развитие Идеин (България)

бенефициент 2 (B2): Асоциация за устойчиво развитие Слатина (Румъния)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2017-04-08

Крайна дата: 2018-10-07

продължителност: 18 понеделник

Където се прилага?

Русе, Област Русе, България

Слатина, Окръг Олт, Румъния

Какво ще стане?

  • Съдействие и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимулиращи мерки за наемане на работа на жени;
  • Организиране на съвместен информационен семинар - 1 събитие в Русе и 1 събитие в Слатина;
  • Анализ на резултатите от предишни обучения в целевите региони;
  • Разработване на методология за оценка на потребностите от обучение;
  • Оценка на потребностите от обучение;
  • Организиране на обучения и семинари - две в Русе и две в Слатина;
  • Организиране на пресконференции в началото и края на проекта;
  • Разработване на уеб сайт с подходяща информация за проекта и полезна база данни;
  • Разработване на информационни и рекламни материали (плакати, папки, брошури, банери, химикалки, бележници)

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата:

-      3 инициативи (обучения, образователни схеми, уеб сайтове, споразумения, мрежи, работни панаири и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 съвместен информационен семинар - 2 сесии; 1 съвместно обучение - 4 сесии; 1 (един) уебсайт със съответна база данни за информация за трудова заетост и заетост;

-      240 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение.

-      Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - най-малко 240 жени от област Русе и окръг Олт

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран.

Пресконференция за стартиране на проекта беше организирана на 28 юни 2017 г. Проведено е съвместно проучване на възможностите на пазара на труда и наличните стимулиращи мерки за заетост на жените в трансграничния регион, а резултатите бяха представени по време на съвместен информационен семинар, проведен в две сесии в Русе и Слатина през ноември 2017 г. Оценката на потребностите от обучение на целевите групи също беше реализирана и използвана за разработването на програма за обучение по поръчка.

Програмата за обучение беше изпълнена с 2 сесии във всяка страна за повече от 120 безработни жени.

Организирани бяха микроинформационни кампании за представяне на дейностите и услугите, предлагани от проекта за привличане на хора от целевата група.

Уебсайтът на проекта е създаден и може да бъде достъпен на www.jobease.eu.