Proiecte

Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc...

Caută în website

Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă în cadrul regiunii transfrontaliere RO-BG - ROBG-143

Care este scopul?

Să încurajeze integrarea regiunii transfrontaliere prin promovarea accesului pe piaţa de muncă a şomerilor şi a femeilor aflate în șomaj de un timp lung.

Care este bugetul?

312.937,17 euro, din care 265.996,59 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Fundația de Dezvoltare Idein (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-04-08

Data de încheiere: 2018-10-07

Durata: 18 luni

Unde se implementează?

Ruse, Districtul Ruse, Bulgaria

Slatina, Judeţul Olt, România

Ce se va întâmpla?

  • Asistenţă şi informaţii despre oportunităţile pe piaţa de muncă şi măsuri de stimulare disponibile pentru angajarea femeilor;
  • Organizarea unui seminar comun de informare – 1 eveniment în Ruse şi 1 în Slatina;
  • Analizarea rezultatelor trainingurilor anterioare ce au avut loc în regiunea ţintă;
  • Dezvoltarea unei metodologii privind evaluarea necesităţilor de formare;
  • Evaluarea necesităţilor de formare;
  • Organizarea de training-uri şi workshop-uri – 2 în Ruse şi 2 în Slatina;
  • Organizarea de conferinţe de presă la începutul şi la sfârşitul proiectului;
  • Dezvoltarea unui website cu informaţii relevante proiectului şi baza de date utilă;
  • Elaborarea materialelor de informare şi publicitate (postere, mape, broşuri, pancarde roll-up, pixuri, agende).

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 3 iniţiative (training, sisteme de educaţie, website, acorduri, reţele, târguri de joburi etc.) ce activează mobilitatea forţei de muncă în regiunea transfrontalieră; 1 seminar comun de informare – 2 sesiuni; 1 training comun – 4 sesiuni; 1 website cu o bază de date cu informaţii relevante de locuri de muncă şi angajare; 240 de participanţi în iniţiative locale comune de angajare şi training comun

Rezultatele programului: populaţia care are acces la iniţiative de angajare comune – cel puţin 240 de femei din regiunele Ruse şi Olt.

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat. Conferința de presă pentru începerea proiectului a fost organizată pe 28 iunie 2017. O cercetare comună privind oportunitățile de pe piața muncii și măsurile de stimulare disponibile pentru angajarea femeilor în zona transfrontalieră a fost realizată, iar rezultatele au fost prezentate în cadrul unui seminar de informare comun organizat în două sesiuni în Ruse și în Slatina în noiembrie 2017. O evaluare a nevoilor de instruire a grupurilor țintă a fost, de asemenea, realizată și utilizată pentru dezvoltarea unui program de pregătire personalizat. Programul de formare a fost implementat cu 2 sesiuni în fiecare țară pentru mai mult de 120 de femei șomere. Au fost organizate campanii de microinformare pentru a prezenta activitățile și serviciile oferite de proiect pentru a atrage oameni din grupul țintă. Site-ul web al proiectului a fost creat și poate fi accesat la adresa: www.jobease.eu.