Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Включете се в обществената консултация за подготовка на следващата програма Interreg RO-BG след 2027 г.!

consultation.png

От 2007 г. трансграничният регион между Румъния и България получава финансиране от Европейския съюз, за да помогне на местните общности да работят заедно и да решават общи проблеми. През последните 17 години много проекти са подкрепени в области като транспорт, достъпност, безопасност, околна среда, здравеопазване, работни места, образование, туризъм и култура чрез програма Интеррег Румъния-България. През трите програмни периода 2007-2013, 2014-2020 и 2021-2027 г. програмата инвестира около 700 милиона евро в региона.  

Подготвяйки се за бъдещето, Европейската комисия стартира през 2024 г. широк процес на консултации, насочен към хората, живеещи в граничните региони, местните общности и заинтересовани страни, които знаят най-добре какви са техните нужди.

В рамките на инициативата на Европейската комисия, структурите на програмата ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България решиха да поканят заинтересовани страни и граждани от трансграничната зона Румъния-България да вземат участие в допитването.

Вашият принос ще допринесе за подготовката на програмите ИНТЕРРЕГ след 2027 г. Затова ви каним да изразите мнението си, като попълните онлайн въпросника по-долу:

Оценяваме Вашия интерес и активно участие в развитието на трансграничния регион Румъния - България и разчитаме да се присъедините към усилията ни за по-добро бъдеще! Присъединете се към нас във формирането на следващата програма ИНТЕРРЕГ РО-БГ и попълнете въпросника най-късно до 31 октомври 2024 г.!