Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Важни решения, взети от членовете на Стратегическия Съвет!

img-9614-ok.JPG

Третата среща на членовете на Стратегическия Съвет се проведе на 31 януари 2023 г. в Русе!

Стратегическият Съвет е трансгранична управленска структура, базирана на многостепенен партньорски подход, включващ представители на национални, регионални и местни власти, както и публични институции и НПО от Румъния и България, отговорни за разработването на Интегрирана Териториална Стратегия за целия трансграничен регион и свързаността му с велосипедния маршрут Eurovelo 6. Членството в Стратегическия Съвет беше определено по време на първото му заседание, което се проведе през юли 2021 г., въз основа на определянето на членовете от страна на двете национални делегации.

По време на настоящата среща бяха избрани Председател и Съ-Председател на Стратегическия Съвет измежду ръководителите на двете национални делегации. Съгласно Правилника за дейността, ролята на Председателя и Съ-Председателя ще се редува всяка година, като се започне от първото заседание. Тази година длъжността Председател ще бъде заета от г-жа Оана Туртурика, представляваща НПО „HaicuBicla”, а позицията на Съ-Председател ще бъде заета от г-н Емануил Манолов, представляващ Община Павликени.

Освен това членовете на Стратегическия Съвет обсъдиха в детайли следващите стъпки, предвидени за изготвянето на Интегрираната Териториална Стратегия и времевата рамка, предвидена за всеки етап.

За актуална информация относно развитието на процеса по изготвяне на Интегрираната Териториална Стратегия, моля, следете нашия уебсайт и фейсбук страницата!