Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Важни новини за бенефициентите на Програмата!

update-4223736-1920.jpg

Налична е версия 4_4.0 на e-MS. Тази версия съдържа подобрения на съществуващи характеристики и нови функционалности в e-MS. Ето някои от най-значимите актуализации:

  • Степен на постижение (achievement status), е взета от предишни доклади за проекти - Тази нова функционалност гарантира, че за новосъздадения доклад на проекта, степента на постижение на работните пакети (Work packages), резултатите, дейностите и доставените продукти е попълнена със степента на постижение спомената в предходния доклад на проекта. Водещият бенефициент има възможност да актуализира степента на постижение (също така и за завършените елементи), преди да изпрати доклада на проекта в СС.
  • Постигнатата цел може да бъде променена за индикатори, резултати и целеви групи - Тази функция позволява промяна на постигнатите цели за индикатори, резултати и целеви групи. Целевите групи, както и индикаторите могат да имат отрицателни стойности в доклада.
  • Достъп за преглед на финалния доклад - Достъпът за преглед на финалния доклад е вече на разположение и за потребители, които нямат достъп до докладите на проекта.