Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Важна новина за членовете на Борда за Интегрирана Териториална Стратегия

student-849825-1280.jpg

Както знаете, в момента се разработва Интегрираната Териториална Стратегия (ИТС), която ще бъде разработена от Стратегическия съвет по Политическа цел 5 – „Европа по-близо до гражданите“, финансирана от Програмата Интеррег VI-A Румъния-България.

Съгласно разпоредбите на програмата, тази стратегия трябва да бъде представена от Стратегическия съвет на структурите на програмата, така че структурите на програмата да извършат качествена проверка на съдържанието на ИТС, преди да бъде изпратена за одобрение на Комитета за наблюдение (КН) на Програма Интеррег VI-A Румъния-България.

Структурите на програмата ще проверяват дали документа на ИТС е подходящ, в съответствие с целта и индикаторите на програмата, с ясна логика на намеса и адекватна система за мониторинг, разработена с участието на съответните териториални заинтересовани страни, власти или органи, където са взети под внимание принципите на прозрачност и равно третиране.

Ето защо, за да извършат тази оценка, структурите на програмата изготвиха документ „Съображения и методология за оценка на Интегрираната териториална стратегия“, който включва стандартни критерии за оценка за програми, финансирани от ЕС, както и набор от въпроси за оценка за проверка на съответствието с елементи, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) 2021/1060, както и задължителни критерии за идеи за проекти, предложени от ИТС, които да бъдат финансирани по Програмата.

За всички заинтересовани страни, документът, който беше одобрен от Комитета за наблюдение (КН) на Програмата Интеррег VI-A Румъния-България на 19ти април 2024 г., може да бъде прегледан тук.