Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Стартиране за обществено обсъждане на Ръководството за кандидатстване, посветено на състезателната покана за операции по ПО 2, в контекста на Програма Interreg VI-A Румъния-България

consulting-3813576-960-720.jpg

Много сме развълнувани да ви уведомим, че днес, 13 февруари 2023 г., стартираме за обществено обсъждане Ръководството за кандидатстване за първата състезателна покана за предложения за проекти.

Ръководството за кандидатстване е документ, разработен, за да ви помогне да разберете по-добре стъпките и правилата, които трябва да следвате, за да кандидатствате за първата покана за предложения. Основната цел на тази покана е да се идентифицират и изберат проекти в областта на адаптирането към изменението на климата и екологичните теми по Приоритет 2: Зелен регион, СЦ 2.4 и 2.7.

Прогнозният бюджет за специфичните цели по Приоритет 2: Зелен регион е: 

  • 9,126,637 евро (общо) за операции за адаптиране към изменението на климата (СЦ 2.4); 
  • 35,000,000 евро (общо) за проекти, подобряващи защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелени инфраструктурни проекти и проекти за намаляване на всички форми на замърсяване (СЦ 2.7).

Всички заинтересовани страни са поканени да участват в тази обществена консултация и да споделят своите коментари и предложения! Проверете ръководството на кандидата, анализирайте го и ни изпратете своя принос на: robg@mdlpa.ro до 15 март 2023 г. След консултацията Ръководството за кандидатстване ще бъде одобрено от Комитета за наблюдение на програмата Interreg VI-A Румъния-България.

Запомнете: Нашата програма иска да ви подкрепи в разработването на вашата идея за проект! След като се консултирате с Ръководството, можете да започнете работа по вашия проект. Чувствайте се свободни да споделите с нас вашите идеи и планове!

Ръководството за кандидатстване може да се направи тук:

- Ръководство за кандидатстване (основен документ)

- Приложения към формуляра за кандидатстване

- Приложения към ръководството за кандидатстване

Съответни документи, които трябва да се вземат предвид при изготвянето на формуляра за кандидатстване.