Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Ръководството за кандидатстване за поканата, посветена на операции от стратегическо значение (ОСЗ), финансирани чрез програмата Интерег VI-A РО–БГ, вече е отворено за бенефициенти!

rail-g7e2e5a056-1920-osi.jpg

Днес, 10 май 2023 г., официално стартираме поканата, посветена на 4-те операции със стратегическо значение (ОСЗ), включени в Анекс 3 на програмата Интерег VI-A Румъния-България:

  • ДИСМАР/ DISMAR - Дунавска интегрирана система за маркиране
  • Железопътна свързаност / Rail Connectivity - Подобряване на железопътната свързаност и мобилността през река Дунав
  • ПОТОК 2/ STREAM 2 - Рационализиране на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход за устойчивост при бедствия
  • Дунавски риск/ Danube risk - предотвратяване риск свързан с река Дунав

25,000,000 евро са разпределени за проекти за трансгранична мобилност и свързаност, които осигуряват достъп до ТЕН-Т/ TEN-T на регионално и местно ниво (Специфична цел 3.2) и 41,875,000.00 евро за проекти за насърчаване на предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемните подходи ( Специфична цел 2.4).

Цялата информация относно условията за допустимост на проектите и процеса на подаване на апликационни форми в електронната система Джемс/Jems можете да намерите в Ръководството за кандидатстване и документите, приложени към ръководството, които също могат да бъдат прегледани тук.

Моля, имайте предвид, че проектите могат да се подават само по електронен път, чрез електронната система Джемс, достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/!

Сроковете за качване на заявления за финансиране в системата Джемс са както следва:

  • Железопътна свързаност/ Rail connectivity - краен срок 3 януари 2024 г., 12.00 ч. (на обяд)
  • Дунавски риск/ Danube Risk - краен срок 9 ноември 2023 г., 12.00 ч.(на обяд)
  • ДИСМАР/ DISMAR и ПОТОК 2/ STREAM 2 - краен срок 11 септември 2023 г., 12.00 ч. (на обяд)

За да ви подкрепим в етапа на подготовка на бъдещи проекти, през следващите месеци ще организираме серия от обучения във физически и онлайн формат.

Каним ви да следите уебсайта и Фейсбук страницата на Програмата, https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme, където ще публикуваме подробна информация за тези сесии през следващия период!