Program - date generale

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Program - date generale

Programul Interreg VI-A România-Bulgaria este un program finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Interreg VI-A România-Bulgaria a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 30 noiembrie 2022.

Pentru informații actualizate privind stadiul Programului, accesați Portalul de Date Deschise de Coeziune al CE.

Date raportate privind implementarea Programului Interreg VI-A România-Bulgaria către Comisia Europeană:

Bugetul total al Programului, inclusiv fondurile de asistență tehnică este de 207,457,162.0 euro (din care 163,497,401.00 euro alocare FEDR).

Pentru proiecte, alocarea totală este de 191 001 637.50 euro (din care 152,801,310.00 alocare FEDR).

Programul este împărțit în 4 priorități, defalcate în 5 obiective specifice:

 • Prioritatea 1: O regiune bine conectată 

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică: 27.15 mil euro ( 21.40 mil euro FEDR)

Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 25 mil euro ( 20 mil euro FEDR)

Obiectiv specific 3.2:

Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și la mobilitatea transfrontalieră 

 • Prioritatea 2: O regiune mai ecologică 

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică : 93.4 mil euro (73.61 mil FEDR)

Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 86 mil euro ( 68.8 mil euro FEDR)

Obiectiv specific 2.4:

Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice

Obiectiv specific 2.7:

Îmbunătățirea protecției și a conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

 • Prioritatea 3: O regiune educată 

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică : 16.29 mil euro (  12.84 mil FEDR)

Alocare financiară disponibilă pentru proiecte: 15 mil euro ( 12 mil mil euro FEDR)

Obiectiv specific 4.2

Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

 • Prioritatea 4: O regiune integrată 

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică : 70.60 mil euro ( 55.64 mil FEDR)

Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 65 mil euro ( 52 mil euro FEDR)

Obiectiv specific 5.2:

Promovarea dezvoltării sociale, economice și de mediu integrate și favorabile incluziunii, a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității, în alte zone decât zonele urbane

Documentele Programului

 • Programul Interreg VI-A România-Bulgaria poate fi consultat aici și anexele aici.
 • Strategia de comunicare poate fi consultată aici. 
 • Planul de evaluare poate fi consultat aici.
 • Raportul SEA poate fi consultat în RO, ENG și BG.
 • Declarația de mediu poate fi consultată în RO, ENG și BG.
 • Decizia Comisiei Europene de aprobare a Programul poate fi consultată în RO și BG.
 • Analiza teritorială a regiunii transfrontaliere România-Bulgaria este disponibilă aici

Procesul de programare