Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Начална среща - Дунавска интегрирана система за маркиране (DISMAR)

ale-3.JPG

На 18ти юни 2024 г. в Русе, България, се проведе началната среща на проекта Дунавска интегрирана система за маркиране (DISMAR), финансиран от Програма Interreg VI-A Румъния-България.

DISMAR е операция от стратегическо значение, представена по Приоритет 1 - Добре свързан регион, Специфична цел 3.2. Развитие и засилване на климатична устойчивост на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност. С общ бюджет от близо 10 милиона евро, от които приблизително 8 милиона евро са европейско съфинансиране и продължителност от 36 месеца, проектът има за цел да допринесе за повишаване на безопасността и ефективността на корабоплаването в общия румънско-български сектор на река Дунав.

Проектът DISMAR има за цел да инсталира подобрена система за маркиране по 470 км от водните пътища по река Дунав. Наред с другите дейности, проектът ще достави интегриран план за маркиране и комуникационен план, план за тестване и оценка на качеството на интегрираната система за маркиране, както и доставка на маркиращи плавателни съда, на плаваща сигнализация, на брегова сигнализация и на IT платформа.

Стартовата среща бележи началото на дейностите по изпълнението на проекта. Г-жа Анджела ИВАН, Генерален директор на Речната администрация на Долен Дунав (Галац, Румъния), действаща като водещ партньор и г-н Ивелин ЗАНЕВ, Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (Русе, България), в качеството си на партньор получиха подкрепата на местната администрация в лицето на г-н Драгомир Драганов, областен управител на Русе.

Партньорите по проекта представиха основните цели на проекта и обсъдиха етапа на подготовка и бъдещите дейности.

Пожелаваме им късмет!

галерия

ale-4.JPG
ale-4.JPG
ale.jpg
ale.jpg
ale-1.JPG
ale-1.JPG
ale-2.JPG
ale-2.JPG
ale-5.JPG
ale-5.JPG
ale-6.jpg
ale-6.jpg