Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАШИ КАНДИДАТИ!

school-4560861-1280.jpg

С радост съобщаваме, че от днес, 7ти март 2024 г., стартираме обществената консултация за Ръководство за кандидатстване, посветено на Приоритет 3 – Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението, и учене през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение!

Ръководството на кандидата има за цел да предостави изчерпателни насоки относно стъпките и правилата, необходими за кандидатстване по покана за представяне на проектни предложения, посветена на операциите по СЦ 4.2. Вашата обратна връзка е от съществено значение, за да се гарантира, че ръководството отговаря на нуждите на потенциалните кандидати и улеснява гладкия процес на кандидатстване.

Каним ви да споделите вашите предложения на robg@mdlpa.gov.ro  до 8 април 2024 г. Вашият принос ще играе важна роля при оформянето на окончателната версия на Ръководството за кандидатстване.

Моля, имайте предвид, че има определен краен срок за подаване на проекти, считано от официалното стартиране на поканата. Затова силно ви препоръчваме да започнете да работите по вашите проекти!

Можете да получите достъп до черновата на Ръководство за кандидатстване по покана за проектни предложения  тук: 

Съответни документи, които трябва да се вземат предвид при изготвянето на формуляра за кандидатстване.

Благодарим ви за участието и приноса в този важен процес.