Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Конкурсът за проекти REGIOSTARS 2024 започна!

pics.png

Имаме вълнуваща новина за вас: Състезанието REGIOSTARS 2024 е отворено за кандидатстване!

Не пропускайте възможността да покажете въздействието на вашия проект и значителния принос за положителната трансформация в живота на хората във вашия регион!

За да бъде избран, вашият проект трябва да бъде включен в следните категории: 

  • КОНКУРЕНТНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ЕВРОПА - Насърчаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическата устойчивост;
  • ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Зеленият преход като фактор за регионалното развитие;
  • СВЪРЗАНА ЕВРОПА – Подобряване на мобилността и свързаността между регионите;
  • СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА – Постигане на по-приобщаваща Европа чрез овладяване на регионални таланти;
  • ЕВРОПА ПО-БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ - Насърчаване на устойчивото развитие на всички видове територии.

и трябва да отговаря на всички критерии за допустимост, определени в „REGIOSTARS 2024- Guide for applicants“ и във „Application form“, който може да бъде достъпен тук: https://regiostarsawards.eu.

За да кандидатствате с вашия проект в този конкурс, трябва да поискате от Управляващия орган да подпише „Писмо за одобрение“ във формата, представен на уебсайта на Regiostars 2024 тук: https://regiostarsawards.eu.

Моля, вземете под внимание факта, че само проекти, които отговарят на критериите за допустимост, могат да получат писмо за одобрение от Управляващия орган, което трябва да придружава вашата кандидатура. Искането за писмо за одобрение може да бъде изпратено на robg@mdlpa.gov.ro до 13ти май 2024 г.

Кандидатурите трябва да се подават изключително онлайн през платформата REGIOSTARS https://www.regiostarsawards.eu  до 31ви май 2024 г.!!

Успех на всички потенциални участници!