Проекти

Благоприятна за културното и природно наследство т...

Търсене в уебсайта

Благоприятна за културното и природно наследство трансгранична икономика в Румъния и България - ROBG-8

Каква е целта?

Да се улесни създаването на общ подход за устойчиво използване на културното и природно наследство, за да се насърчи растежа и създаването на работни места в граничната зона Румъния-България, чрез подобряване на туристическия сектор.

Какъв е бюджетът?

334.181,00 euro, от които 284.053,85 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие (Румъния)

бенефициент 2 (B2): Търговско-промишлена палата Добрич (България)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-03

Крайна дата: 2018-02-02

продължителност: 24 понеделник

Където се прилага?

Констанца и Долж в Румъния

Добрич и Русе в България

Какво ще стане?

  • Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство;
  • Разработване на стратегия за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство;
  • Действия по пилотно изпълнение на Стратегията в областите Констанца и Добрич;
  • Прозрачност и публичност на проекта;
  • Управление на проекта.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 

Стратегия за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство в граничната зона Румъния-България

- Мрежа от институции, които да изпълняват Стратегията за развитие на бизнес среда благоприятна за културното и природно наследство в граничната зона Румъния-България, обучени и добре оборудвани с инструменти за изпълнение (насоки, он-лайн инструменти, обучителни модули, многогодишни планове за действие и план за комуникация).

Резултати на програмата: 200.000 повече туристически нощувки в региона на ТГС.

Състоянието на проекта

Референтен период: 03/02/2016 – 03/05/2016
Изпълнението на проекта е малко изостанало от графика поради трудностите, срещнати при възлагане на договорите за услуги, но Бенефициентите считат, че графикът ще бъде възстановен и дейностите ще започнат след подписване на договора с доставчика на услуги за събития.
Референтен период: 04/05/2016 – 05/08/2016
Проектът все още изостава от график поради трудности, срещнати в първия отчетен период.
Бенефициентите по проекта са изпълнили следните действия: създаване на работна група; едно събитие за стартиране на проекта в Констанца; четири фокус групи – две в Констанца и две в Добрич; една мониторинг среща в Констанца и една в Добрич.
Камарата за Търговия, Индустрия, Навигация и Земеделие – Констанца организира и финализира следните тръжни процедури: консултантски услуги, свързани с тръжни процедури; услуги за Стратегия за приятелска трансгранична икономика в Румъния и България; услуги за транспорт; услуги за социологическо и маркетингово проучване; услуги за организиране на събития, настаняване и превод.
Търговско – промишлена палата - Добрич организира и финализира следните тръжни процедури: консултантски услуги свързани с тръжни процедури; услуги за уеб дизайн, управление и хостинг на уеб страница; услуги за заснемане на филм и обработката му; услуги за дизайн, печат, включително и на CD-та; услуги за превод; услуги за пътни и дневни; услуги за събития; дейности за популяризиране – изготвен е постер на проекта, регистриран е домейн на уебсайта а платформите са инсталирани.