Proiecte

O economie transfrontalieră favorabilă patrimoniul...

Caută în website

O economie transfrontalieră favorabilă patrimoniului în România și Bulgaria - ROBG-8

Care este scopul?

Facilitarea unei abordări comune privind utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și natural, pentru a determina creșterea și crearea de locuri de muncă în zona de frontieră RO-BG, prin îmbunătățirea sectorului turistic.

Care este bugetul?

334.181,00 euro, din care 284.053,85 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Camera de Comerț, Industrie, Transport și Agricultură Constanța (România)

Beneficiar 2 (B2): Camera de Comerț și Industrie - Dobrich (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2016-02-03

Data de încheiere: 2018-02-02

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Constanţa şi Dolj în România

Dobrich şi Ruse în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • elaborarea strategiei de dezvoltare a mediului de afaceri favorabil patrimoniului;
  • stabilirea cadrului de implementare al strategiei pentru CCI-uri și alte asociații de afaceri;
  • acțiuni pilot de implementare a strategiei în zonele Constanța și Dobrich;
  • vizibilitate și publicitate pentru proiect.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului:

- 1 strategie pentru un mediu de afaceri favorabil patrimoniului în zona de frontieră România-Bulgaria

- o rețea de instituții care să implementeze strategia pentru un mediu de afaceri favorabil patrimoniului la frontiera dintre România și Bulgaria, instruiți și bine echipați cu instrumente de implementare (directive, instrumente online, module de training, planuri de acțiune multianuale și un plan de comunicare)

Rezultatele programului: creştere cu 200.000 de înnoptări ale turiștilor în zona transfrontalieră

Stadiul proiectului

Perioada de referință: 03/02/2016 - 03/05/2016
Datorită dificultăților întâmpinate în atribuirea contractelor de servicii, Implementarea proiectului este ușor întârziată, însă beneficiarii consideră că întârzierea va fi recuperată, iar activitățile vor începe după semnarea contractului cu prestatorul de realizarea evenimentelor.
Perioada de referință: 04/05/2016 - 05/08/2016.
Proiectul este încă ușor întârziat datorită dificultăților întâmpinate în prima perioadă de raportare.
Beneficiarii proiectului au implementat următoarele activități: crearea grupului de lucru; lansarea evenimentului la Constanța; organizarea a 4 focus grupuri - 2 în Constanța și 2 în Dobrich; o ședință de monitorizare în Constanța și o ședință de monitorizare în Dobrich.
Camera de Comerț, Industrie Navigație și Agricultură Constanța, a organizat și finalizat următoarele proceduri de achiziţie: servicii de consultanță privind achiziţiile publice; servicii de strategie pentru o economie transfrontalieră prietenoasă în România și Bulgaria; Servicii pentru transport; servicii pentru un studiu sociologic și de marketing; servicii de organizarea evenimentelor, cazare si interpretariat.
Camera de Comerț și Industrie - Dobrich a organizat și finalizat următoarele proceduri de achiziţie: servicii de consultanță privind achiziţiile publice; servicii pentru "creearea paginii web, operare și găzduirea site-ului"; servicii de filmare și de prelucrare a filmelor; servicii de proiectare, imprimare, inclusiv pe CD-uri; servicii de traducere; servicii de transport și cazare; servicii de organizarea evenimentelor; activități de publicitate (posterul proiectului a fost realizat), domeniul site-ului a fost înregistrat și au fost instalate platforme.