Проекти

Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога д...

Търсене в уебсайта

Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога да те видя и ще те помня, мога да те преоткрия и мога да те разбера - ROBG-7

Каква е целта?

Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство в трансграничния регион - областите Враца и Русе, България и окръг Олт, Румъния и увеличаване броя на туристическите нощувки

Какъв е бюджетът?

250.198,80 euro, от които 212.668,98 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Търговско-промишлена палата Враца

бенефициент 2 (B2): Център за консултации и управление на проекти - ЕВРОПРОДЖЕКТ

бенефициент 3 (B3): Русенска търговско-индустриална камара - РТИК

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-02

Крайна дата: 2018-01-02

продължителност: 24 понеделник

Където се прилага?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе, Монтана, Силистраи Добрич в България

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж, Олт и Телеорманв Румъния

Какво ще стане?

  • Подобрено трансгранично културно сътрудничество;
  • Повишена информираност за културното наследство;
  • Популяризирани културни събития и инициативи в трансграничния регион;
  • Увеличаване броя на посещения на обекти на културно и природно наследство и атракциони

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: увеличаване с 1250 на очаквания брой посещения на поддържаните обекти на културно и природно наследство и атракция, 1 интегриран туристически продукт

Резултати на програмата: броят на туристическите нощувки в трансграничния регион ще се увеличи с 250

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран.

Резултати:

- 1 проучване „Бижута и бродерии, керамични изделия, каменни изделия и обработка на дървесина в трансграничния регион през различни епохи“ в областите Враца и Русе (БГ) и окръг Олт (РО)

- 1 фестивал за древни култури и традиционни занаяти, Асамблея „Занаяти - вчера, днес и утре“

- 1 Международна конференция на тема „Културно-историческо наследство в Мизия и Дакия“

- 2 летни работилници по грънчарство и бродерия в град Слатина

- 3 летни работилници за бижута, резба по камък и дървообработване / керамика във Враца

- 3 летни работилници в Русе, с ученици и младежи от трансграничния регион.