Проекти

6 причини да посетите трансграничния регион Мехеди...

Търсене в уебсайта

6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци – Видин - ROBG-5

Каква е целта?

Създаване на туристическо маркетингово проучване, използвано за популяризиране на туризма в тясна връзка с опазването на околната среда и осигуряването на решения за развитие на трансграничния пазар на труда.

Какъв е бюджетът?

400.468,18 euro, от които 340.397,95 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Сдружение Про-Мехединц (Association Pro-Mh) Румъния

бенефициент 2 (B2): Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" (България)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-02

Крайна дата: 2017-10-02

продължителност: 20 понеделник

Където се прилага?

Видин в България

Мехединци  в Румъния

Какво ще стане?

 • 1 Туристическо маркетингово проучване
 •  4000 пътеводители
 •  4000 туристически карти
 • 6 сувенирни дизайна
 • 6 филма
 •  6 туристически маршрута
 • 1 уеб сайт
 •  6 участия на национални туристически изложения
 •  6 информационни семинара
 • 6 занаятчийски работилници
 • 4000 занаятчийска книги
 • 1 творчески фестивал
 • 1 конференция

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: увеличен брой посещения с поне 5% до природни и културни забележителности в региона Мехединци-Видин, 1 интегриран туристически продукт, 1 туристическо маркетингово проучване за цензуването на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономически приложение

Резултати на програмата: броят на нощувки на туристите в региона Мехединц-Видин ще се увеличи с минимум 3500 нощувки

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран.

По този начин бяха постигнати следните резултати:

- 10 срещи на екипа;

- закупено е оборудването, необходимо за изпълнението на проекта;

- разработено е 1 туристическо маркетингово проучване за района на ТГС Мехединц-Видин;

- бяха разработени и отпечатани 1 екскурзовод и туристическа карта на района Мехединц - Видин в 4000 копия;

- 16 проведени информационни семинари;

- 6 занаятчийски работилници;

- 1 фестивал за създаване;

- въз основа на резултатите от проучването бяха идентифицирани 6 културно-исторически дестинации / 6 туристически маршрута;

- за 6-те дестинации, посочени по-горе, 6 филма бяха продуцирани и излъчени на уебсайта на проекта http://mehedinti-vidin.ro/en/media/video/;

- 1 функциониране на уеб сайта;

- 1 проведена румънско-българска конференция;

- проектът беше представен на 6 изложения за туризъм.