Проекти

ROBG-461 “Safety for our children”

Търсене в уебсайта

ROBG-461 “Safety for our children” - ROBG-461

Каква е целта?

Целта на проекта е да насочи усилията на румънската и българската общност за повишаване на осведомеността за ефективна превенция на риска в дългосрочен план.

Какъв е бюджетът?

348.686,88 euro, от които 296.383,83 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 г. (България)

бенефициент 2 (B2): Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" (България)

бенефициент 3 (B3): Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT) (Румъния)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2019-09-17

Крайна дата: 2021-03-16

продължителност: 18 понеделник

Където се прилага?

Долж в Румъния

Видин и Монтана в България

Какво ще стане?

  • Документиране на задълбочени изследвания
  • Международна двудневна среща на експерти
  • Разработване на програми за обучение и материали
  • Разработване на онлайн платформа за проекти
  • Обучение на обучители
  • Извънкласни обучения за ученици в целевите области
  • Провеждане на трансгранични състезания
  • Провеждане на международен двудневен форум

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата:

- 240.00 - Население, облагодетелствано от действия за управление на риска;

- 300.00 - Население, ползващо се от мерки за защита от наводнения;

- 300.00 - Население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари;

Резултати от програмата: Качеството на съвместното управление на риска в трансгранична зона

Състоянието на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като до момента са постигнати следните резултати:

- Разработен е онлайн уеб сайт: www.safetyrobg.eu;

- Всеки партньор по проекта проведе задълбочено проучване в областта на превенцията и управлението на риска от национални бедствия, аварии и катастрофи (по-специално наводнения) и пожари в 10 средни училища от собствения си район; всяко от трите изследвания е достъпно на три езика (Английски, Български и Румънски) на уебсайта на проекта: http://safetyrobg.eu/en/?page_id=77 .

- ВБ проведе международна двудневна среща между експерти по управление на риска (1-2.07.2020 г.) във Вършец, област Монтана. В резултат на тази среща беше приключен консолидиран доклад, обобщен от трите задълбочени изследвания, разработени в Дейност T1 „Развитие на задълбочени изследвания“. Обобщеният доклад и снимки можете да намерите на: http://safetyrobg.eu/en/?p=114 ;

- Програмите за обучение и материалите бяха разработени от ВБ в съответствие с техническите спецификации в случай на горски пожар и в случай на наводнение, използвани за обучение на обучители;

- Обучения на обучители бяха организирани от всички бенефициенти по проекта: в периода 08-11.09.2020 г. - в Монтана, от ВБ; в периода 22-25.10.2020 г. - в Крайова, от Б2 и в периода 18-21.02.2021 г. - в комплекс Mъгура, с. Рабиша, област Видин, от Б3. Обучени са общо 60 учители.

Всички бенефициенти на проекта успяха да организират извънкласни обучения с 600 ученици в областта на предотвратяването на наводнения и горски пожари;

Бодещ бенефициент:

- 21-25.09.2020 г. - в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки, Монтана - две извънкласни обучения за ученици в областта на реакцията и поведението на наводненията; 100 ученици присъстваха на обученията;

- 28.09 - 01.10.2020 г. - в Горско професионално училище, Берковица, две извънкласни обучения за ученици в областта на горските пожари; 100 ученици присъстваха на обученията;

Бенефициент 2:

- 30.10-02.11.2020 г. в гимназия „Индепенденца“ Калафат, относно законодателните изисквания за реакция и правилата за поведение при природни бедствия - наводнения, обучени 50 ученици;

- 10.02 - 13.02.2021 г. в гимназия „Индепенденца“ Калафат, относно законодателните изисквания за правила за реакция и поведение при природни бедствия - пожари, обучени 50 ученици;

- 24.02.-27.02.2021 г. в Техническа гимназия „Щефан Ангел“ гр. Бъйлещи, относно законодателните изисквания за правилата за реакция и поведение при природни бедствия - наводнения, обучени 50 ученици;

- 03.03 - 06.03.2021 г. в Техническа гимназия „Щефан Ангел“ гр. Бъйлещи, относно законодателните изисквания за правила за реакция и поведение при природни бедствия - пожари, обучени 50 ученици;

Бенефициент 3:

- 23-26.02.2021 г. в математическо училище „Екзарх Антим I” - първа група; обучение на ученици да реагират в случай на наводнения;

- 23.02-01.03.2021 г. в математическо училище „Екзарх Антим I” - втора група; обучение на ученици да реагират в случай на наводнения;

- 23-26.02.2021 г. в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - първа група; обучение на ученици да реагират в случай на наводнения;

- 23.02-01.03.2021 г. в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - втора група; обучение на ученици да реагират в случай на наводнения.

Обучени са общо 100 студенти. Във всяко училище бяха сформирани 2 групи от 25 ученици поради мерките за корона вируса, ограниченията на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и Инспекторат по образованието.

- 04.03-09.03.2021 г. в математическо училище „Екзарх Антим I” - първа група; обучение на ученици за реакция в случай на горски пожари;

- 04.03-10.03.2021 г. в математическо училище „Екзарх Антим I” - втора група; обучение на ученици за реакция в случай на горски пожари;

- 04.03-09.03.2021 г. в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“- първа група; обучение на ученици за реакция в случай на горски пожари;

- 04.03-10.03.2021 г. в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“- втора група; обучение на учениците за реакция в случай на горски пожари.

Обучени са общо 100 студенти. Във всяко училище бяха сформирани 2 групи от 25 ученици поради мерките за корона вируса, ограниченията на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и Инспекторат по образованието.