Proiecte

ROBG-461 „Siguranța copiilor noștri”

Caută în website

ROBG-461 „Siguranța copiilor noștri” - ROBG-461

Care este scopul?

Proiectul are ca obiectiv general să vizeze eforturile comunităților române și bulgare de sensibilizare a prevenirii eficiente a riscurilor pe termen lung.

Care este bugetul?

348.686,88 euro, din care 296.383,83 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Agenţia pentru dezvoltare Regională şi Centrul de afaceri 2000 (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Asociația “Parteneriatele regionale pentru dezvoltare durabilă - Vidin” (Bulgaria)

Beneficiar 3 (B3): Asociaţia Română de Transfer Tehnologic şi Inovare (ARoTT) (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2019-09-17

Data de încheiere: 2019-09-17

Durata: 18 luni

Unde se implementează?

Dolj din Romania

Vidin si Montana din Bulgaria

Ce se va întâmpla?

• Documentarea cercetării aprofundate

• Reuniunea internațională a experților de 2 zile

• Dezvoltarea de programe și materiale de instruire

• Dezvoltarea platformei on-line a proiectului

• Instruirea formatorilor

• Instruiri în afara clasei pentru studenții din raioanele țintă

• Desfășurarea competițiilor transfrontaliere

• Organizarea unui forum internațional de 2 zile.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 1 parteneriat comun în domeniul avertizării timpurii comune și al răspunsului de urgență

Rezultatele programului: 350 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor; 350 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere.

Stadiul proiectului

Proiectul este în curs de implementare. Detalii, după ce beneficiarii vor trimite primul raport de progres.