Проекти

Разработване и приемане на съвместно институционал...

Търсене в уебсайта

Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България - ROBG-22

Каква е целта?

Ще бъде създаден механизъм за контрол на популацията на насекоми и ще бъде разработена стратегия за съвместно управление на риска.

Какъв е бюджетът?

1.212.474,94 euro, от които 1.030.603,69 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Асоциация на Дунавските общини „Дунав“

бенефициент 2 (B2): Фондация „Живата природа", Кълъраш

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-03

Крайна дата: 2018-02-02

продължителност: 24 понеделник

Където се прилага?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе, Монтана, Силистра и Добрич в България

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж, Олт, Телеорман в Румъния

Какво ще стане?

  • 1 съвместно институционализирано партньорство за управление на популацията на насекоми;
  • 1 предварително проучване на риска от увеличаване на популацията на насекомите;
  • 1 обща стратегия за контрол върху популацията на насекомите;
  • 2 изследвания на качеството на съвместното управление на риска;
  • 1 GIS за контрол върху популацията на насекомите;
  • 14 кръгли маси;
  • 1 конференция.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 4,770,000 души, ползващи се от действия за управление на риска, 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати на програмата: подобряване на нивото на качество на съвместното управление на риска в целевия район от 2 (донякъде неуместно) до 3 (задоволително)

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран.

Общата географска информационна система за контрол върху популацията на насекомите (BuGIS)е създаден и е на разположение на: www.bugis-robg.eu.

Разработени са 2 проучвания за това как се оценява качеството на съвместното управление на риска от прекомерното нарастване на популацията на насекоми в района Румъния - България.

Общата стратегия за контрол на популацията на насекоми в трансграничната зона е изготвена.

Проведени бяха 14 кръгли маси и 1 конференция с представители на различни институции и организации свързани с управлението на риска и контрола на популацията на насекоми.

В периода на устойчивост партньорите ще предприемат бъдещи дейности, за да могат постиженията им в рамките на проекта да се използват в по – голям мащаб и в полза на населението с цел повишаване качеството на съвместното управление на риска в трансграничната зона като по този начин се затвърят и постигнатите проектни резултати.