Proiecte

Elaborarea și adoptarea unui parteneriat instituți...

Caută în website

Elaborarea și adoptarea unui parteneriat instituționalizat comun privind managementul riscului asupra proliferării excesive a insectelor care afectează sănătatea publică și siguranța în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria - ROBG-22

Care este scopul?

Va fi stabilit un nou mecanism integrat de control asupra populației de insecte și va fi elaborată o strategie pentru managementul riscului comun.

Care este bugetul?

1.212.474,94 euro, din care 1.030.603,69 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Asociația Municipiilor Dunărene "Dunărea"

Beneficiar 2 (B2): Fundația “Natura Vie“, Călărași

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2016-02-03

Data de încheiere: 2018-02-02

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Veliko Tarnovo, Pleven, Vidin, Vratsa, Ruse, Montana, Silistra şi Dobrich în Bulgaria

Giurgiu, Mehedinţi, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Olt, Teleorman în România.

Ce se va întâmpla?

  • 1 parteneriat instituționalizat comun privind gestionarea populației de insecte
  • 1 studiu preliminar privind gestionarea populației de insecte
  • 1 studiu preliminar privind controlul asupra creșterii populației de insecte
  • 2 sondaje privind calitatea gestionării comune a riscurilor
  • 1 GIS privind controlul asupra populației de insecte
  • 14 mese rotunde
  • 1 conferință;

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 4,770,000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor, 1 parteneriat comun în domeniul de avertizare timpurie comună și răspuns în situaţii de urgenţă

Rezultatele programului: aprecierea calității managementului riscului comun în zona țintă va fi îmbunătățită de la 2 (oarecum inadecvată) la 3 (satisfăcător).

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat.

Sistemul comun de informații geografice privind controlul populației de insecte (BuGIS) a fost creat și este disponibil la adresa: www.bugis-robg.eu.

Au fost elaborate 2 sondaje privind modul în care este apreciată calitatea managementului de risc comun asupra problemei de creștere excesive a populației de insecte în zona România - Bulgaria.

A fost elaborată strategia comună privind controlul populației de insecte în zona transfrontalieră.

Au avut loc 14 mese rotunde și o conferință cu reprezentanți ai diferitelor instituții și organizații implicate în managementul riscurilor privind controlul populației de insecte.

Acțiunile viitoare vor fi întreprinse de partenerii proiectului în perioada de sustenabilitate a proiectului în scopul utilizării rezultatelor pe o scară mai largă în beneficiul populației pentru a crește calitatea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră, așa deci pentru a valida rezultatele proiectului.