Проекти

Трансгранична смесица за устойчива заетост-центров...

Търсене в уебсайта

Трансгранична смесица за устойчива заетост-центрове в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство - ROBG-144

Каква е целта?

Да се подобрят условията за трансграничен труд и пазарните условия към един интегриран пазар с по-високинива на заетост.

Какъв е бюджетът?

365.754,59 euro, от които 310.891,41 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Трансгранично сдружение E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E) (Румъния)

бенефициент 2 (B2): Национален туристически клъстер "Български наръчник" (България)

бенефициент 3 (B3): Регионален център по агробизнес - Видин / РАБК / (България)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2017-05-13

Крайна дата: 2018-11-12

продължителност: 18 понеделник

Където се прилага?

Долж, Румъния

Видин, България 

Какво ще стане?

  • Възникващи професии в областта на селското стопанство, туризма и информационните технологии в трансграничния регион;
  • Правна и данъчна рамка за създаване на бизнес втрансграничния регион;
  • Разработване на два отделни Наръчника "Правене на бизнес в трансграничния регион" и "Трудови условия и регулации в трансграничния регион";
  • Създаване на трансгранични центрове SEM;
  • Организиране на обучения за устойчива заетост в трансграничния регион;
  • Проектиране, създаване и управление на съдържанието на онлайн система за обучение;
  • Съвместен трудов обмен за организации и кандидати за работа - Панаир на труда за устойчива заетост;
  • Кампания за информация и публичност (пресконференция, прессъобщения, промоционални материали: брошури, тениски, популяризиращи устойчивата заетост, устройства за съхранение, гравирани ключодържатели, шапки, папки, писалки).

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата:

- 12 инициативи (обучения, образователни схеми, уебсайтове, споразумения, мрежи, работни панаири и др.), които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 съвместна платформа за обучение, 5 съвместни обучения онлайн, 5 съвместни регионални обучения;

- 200 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

- 200 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможности за образование и висше и професионално образование през границите.

Резултати на програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 150 000 участници.

Състоянието на проекта

Бяха проведени дейности и резултатите по проекта в момента се анализират на ниво Програма(окончателният доклад се проверява). Сравнителен анализ, определящ условията на пазара на труда и икономическата среда в трансграничния регион в Румъния и България с акцент върху целевите сектори - туризъм, селско стопанство и ИКТ - беше разработен от доставчиците на услуги, избрани от водещия бенефициент и Б3. Резултатите от анализа бяха събрани в „Стратегия за подпомагане на инвестициите и възможностите за заетост в трансграничния регион с оглед на синергиите между секторите SEM“. Събрани са и данни за 2 съвместни бази данни за борса на труда. 2 Ръководства „Съвместни условия на труд и разпоредби в трансграничния регион“ и „Правене на бизнес в трансграничния регион“ бяха разработени и отпечатани на 3 езика от страна на водещия бенефициент и бенефициента 2. Необходимото оборудване за създаване на трансграничния SEM -Центра беше закупена.

Разработена е онлайн система за обучение за домакин на планираните онлайн курсове за обучение в областта на туризма, селското стопанство и информационните технологии и е достъпна на www.sem-centres.eu.