Proiecte

Centre mixte transfrontaliere pentru ocuparea forț...

Caută în website

Centre mixte transfrontaliere pentru ocuparea forței de muncă durabilă în domeniul IT, turism și agricultură - ROBG-144

Care este scopul?

Îmbunătățirea condițiilor transfrontaliere de pe piața muncii către o piață integrată, cu rată de angajare mai bună.

Care este bugetul?

365.754,59 euro, din care 310.891,41 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Asociaţia Transfrontalieră E(quilibrum) Mediu (C.B.A.E.E) (România)

Beneficiar 2 (B2): Clusterul Național Turistic "Bulgarian Guide" (Bulgaria)

Beneficiar 3 (B3): Centrul Regional de Agribusiness-Vidin / RABC / (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-05-13

Data de încheiere: 2018-11-12

Durata: 18 luni

Unde se implementează?

Dolj în România

Vidin în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Ocupații emergente în domeniul agriculturii, turismului și IT în zona transfrontalieră;
  • Cadrul legal și fiscal pentru crearea unei afaceri în regiunea transfrontalieră;
  • Elaborarea a două Ghiduri separate "Efectuarea de afaceri în regiunea transfrontalieră" şi "Condițiile și reglementările muncii în regiunea transfrontalieră";
  • Înființarea centrelor transfrontaliere SEM;
  • Organizarea de training-uri pentru ocuparea forței de muncă durabile în regiunea transfrontalieră;
  • Designul, crearea și gestionarea conținutului unui sistem de training online;
  • Schimburi comune de forță de muncă pentru organizații și solicitanții de locuri de muncă - Târg de muncă pentru ocuparea forței de muncă durabile;
  • Campanie de informare și publicitate (conferință de presă, comunicate de presă, materiale promoționale: broșuri, tricouri care promovează angajarea durabilă, memoriei flash, brelocuri gravate, şepci, dosare, pixuri;

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului:

- 12 inițiative (traininguri, sisteme de educație, website, acorduri, rețele, târguri) care să activeze mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră: 1 platformă comună de training, 5 traininguri online comune, 1 târg comun de joburi

- 200 de participanţi la inițiative comune de angajare locală și training comun;

- 200 de participanți la programe comune de educație și training pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, oportunități educaționale și învățământ superior și profesional transfrontalier.

Rezultatele programului: populația care are acces la inițiative comune de angajare - 150.000 de participanți.

Stadiul proiectului

Au fost desfășurate activități și rezultatele proiectului sunt în prezent analizate la nivel de program (raportul final este verificat). O analiză comparativă care definește condițiile pieței muncii și mediul economic din regiunea transfrontalieră din România și Bulgaria, cu accent pe sectoarele țintă - turism, agricultură și TIC - a fost elaborată de furnizorii de servicii selectați de BL și B3. Rezultatele analizei au fost întocmite într-o „Strategie pentru susținerea investițiilor și a oportunităților de angajare în regiunea transfrontalieră în vederea sinergiilor dintre sectoarele SEM”. Au fost colectate și datele pentru două baze de date comune privind schimbul de muncă. Două Ghiduri „Condiții și reglementări comune de muncă în regiunea transfrontalieră” și „Desfășurarea afacerilor în regiunea transfrontalieră” au fost elaborate și tipărite în trei limbi de către BL și B2. Echipamentele necesare pentru stabilirea centrelor SEM transfrontaliere au fost achiziționate.

Un sistem de formare online care va găzdui cursurile de formare online planificate în domeniul turismului, agriculturii și IT a fost dezvoltat și este disponibil pe www.sem-centres.eu.