Проекти

SPOCO -Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничес...

Търсене в уебсайта

SPOCO -Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество - обединени в битката срещу болести - ROBG-139

Каква е целта?

Проектът цели ефективно да увеличи сътрудничеството между местната общественост, администрации / правителства в трансграничния район Хършова - Шабла, в сферата на услугите и общественото здравеопазване, насочено към действия за превенция и подобряване.

Какъв е бюджетът?

1.489.666,82 euro, от които 1.266.216,80 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Териториално административно звено - град Хършова (Румъния)

бенефициент 2 (B2): Община Шабла (България)

бенефициент 3 (B3): Румънска Федерация на Ойна (Румъния)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2017-04-04

Крайна дата: 2021-04-03

продължителност: 48 понеделник

Където се прилага?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София)

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Костанца, Долж в Румъния(+Букурещ)

Какво ще стане?

  • 1 модернизирана и добре оборудвана спортна площадка / игрище в град Хършова;
  • 1 модернизирана и добре оборудвана мултифункционална фитнес зала;
  • Добре информирана общност на трансграничната зона Хършова-Шабла и мотивиранa да практикува физически дейности / упражнения в полза на тяхното здраве;
  • 1 съвместен план за действие за борба със заседналия начин на живот и за подобряване на доброто здраве.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 2 мрежи, 1 политика, 1 проучване, 3 срещи за обмен на информация, 1 стратегия, 10 споразумения между местни участници, които да са записани в програмата „Избирам здравословното“

Резултати от програмата: засилено трансгранично сътрудничество на публичните институции в сферата на здравеопазването

Състоянието на проекта

Проектът е в процес на изпълнение. Поради забавяне на изпълнението на договора за строителство за рехабилитация на спортното игрище (стадион) и съблекалня за ВБ, бе подписано допълнително споразумение (№ 4 от 31.10.2019 г.) за удължаване на срока за изпълнение от 31 на 48 месеца.

По отношение на физическия прогрес бяха постигнати следните резултати:

- в Шабла беше организирана пресконференция за старта на проекта;

- Учредителният акт и Уставът на Асоциацията Транспоко са изготвени и одобрени от Местния съвет Хършова, Федералната служба на румънската федерация Ойна и от община Шабла, а седалището е създадено: в Хършова, главното седалище и в Шабла, вторичното седалище;

- Водещият бенефициент сключи договора за строителство за рехабилитация на спортното игрище (стадион) и съблекалня (6 месеца срок на изпълнение). Работите започнаха, но поради значителните забавяния при изпълнението, ВБ реши да прекрати договора за строителство и да организира нова тръжна процедура за възлагане на останалите работи и да репрограмира последващите дейности.

- Бенефициент 2 сключи договор за реконструкция на многофункционална спортна зала и работата приключи. Също така бяха сключени договорите за доставка на оборудване, необходимо за рехабилитационния център, и оборудването беше доставено;

- Разработен е съвместният план за действие за борба с физическото бездействие за подобряване здравето на хората в трансграничния регион.