Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Европейската комисия прие Декларация за използването на велосипеди

8941640-n.jpg

На 2ри април 2024 г. Европейската комисия обяви приемането на Европейската декларация относно използването на велосипеди, документ, предназначен да популяризира и насърчи колоезденето в Европа. Декларацията е резултат от няколко годишни усилия на Европейската федерация на велосипедистите (ЕФВ) и други коалиции, подкрепени от национални и местни организации на велосипедисти във всички държави-членки на ЕС.

Декларацията представя амбициозна визия за превръщането на колоезденето в по-популярен и достъпен вид транспорт в Европа. Приемането на тази декларация е важна стъпка към по-зелено, по-здравословно и по-устойчиво бъдеще за Европа.

Припомняме ви, че Програмата Интеррег VI-A Румъния – България финансира развитието на колоездачен туризъм в трансграничния регион Румъния – България чрез политическа цел 5 „Европа по-близо до гражданите, разработване на интегрирана териториална стратегия за маршрута Евро Вело 6.

Можете да се запознаете с Европейската декларация за използване на велосипеди тук.