Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

До всички кандидати

list-2389219-1280.webp

Съответните документи, които трябва да се вземат предвид при разработването на предложението за проекти по Програмата Interreg VI-a Румъния-България, са публикувани на нашата интернет страница. Във връзка с Покана 1 - Операции от стратегическо значение (OSI) и Покана 2 - Състезателна покана за предложения за Проекти по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели 2.4 и 2.7, органите на програмата публикуваха, наред с другото, и Приложение A10 - Самооценка на финансовия капацитет.

Моля имайте предвид, че ние публикувахме актуализираната версия на Приложение A10, за да премахнем ограничението в клетка C5 на третия лист на това приложение, т.е. листът „Входен финансов отчет“. Въпросът беше за ограничаване до 1,5 милиона евро на стойността, която можеше да бъде въведена в тази клетка за исканите средства по Interreg. Актуализираната версия на Приложение A10 ви позволява да въведете по-висока стойност от първоначално разрешената.

Ако искате да кандидатствате по Покана 1 или Покана 2 по нашата програма, моля, използвайте актуализираната версия на Приложение A10 – Самооценка на финансовия капацитет.

Ако ли не, пак можете да използвате старото приложение, но в случай, че трябва да въведете по-висока стойност в тази клетка, можете да го направите, като промените допустимите критерии за валидиране на максималната стойност от раздела „Данни“ на менюто – функция „Валидиране на данни“ в Microsoft Excel или в подобно приложение.

 

Ще се радваме постоянно да четете нашите новини и да получаваме вашите предложения за проекти!