1-во заседание на Комитета за...

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

1-во заседание на Комитета за наблюдение на програмата Interreg VI-A Румъния-България

8.jpeg

 

Управленските структури на Програма Interreg VI-A Румъния-България организираха днес, 28 февруари 2023 г., в Констанца, 1-вата среща на Комитета за наблюдение (КН) на Програма Interreg VI-A Румъния-България.

След одобрението на програмата Interreg VI-A Румъния-България от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г., създаването на Комитет за наблюдение на програмата представлява важна стъпка в подготовката на рамката за изпълнение на програмата.

По време на тази среща бяха обсъдени и одобрени от членовете на Комитета за наблюдение следните документи от стратегическо значение: Процедурните правила на Комитета за наблюдение и Кодекса за поведение, Стратегията за техническа помощ на Програмата, индикативната таблица за планираните покани за предложения.

Също така, представителите на Управляващия орган представиха членовете на MC и ги поканиха да обсъдят първите две ръководства на кандидатите за целевата покана за операции от стратегическо значение (S.O. 3.2- Трансгранична мобилност и свързаност и S.O.2.4.- Адаптиране към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия) и за откритата покана за операциите по Приоритетна цел 2 – По-екологичен преход с ниски въглеродни емисии към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии и устойчива Европа (S.O. 2.4 – адаптиране към изменението на климата и S.O. 2.7 – защита на природата, биоразнообразието и зелена инфраструктура). Тези документи в момента са публикувани на уебсайта на програмата за обществено обсъждане, така че заинтересованите страни да могат да изпратят своите отзиви до 15 март 2023 г. на robg@mdlpa.ro.


Каним ви да бъдете активни и да играете важна роля в дизайна на новите покани, тъй като вашите идеи и бъдещи проекти могат да допринесат значително за развитието на нашата трансгранична зона!

галерия

1.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
3.jpeg
5.jpeg
5.jpeg
7.jpeg
7.jpeg
6.jpeg
6.jpeg
8.jpeg
8.jpeg
10.jpeg
10.jpeg
9.jpeg
9.jpeg
12.jpeg
12.jpeg
13.jpeg
13.jpeg
14.jpeg
14.jpeg