Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Важно за румънските частни партньори по програмата Interreg VI-A Румъния-България!

audit-7476720-1280.png

За да се гарантира спазването на принципите на добро финансово управление, както е определено в Европейското и Националното законодателство, Управляващият орган одобри състезателната процедура за румънски частни партньори по отношение на възлагането на договори за консумативи, услуги и дейности, финансирани в рамките на Interreg VI-A Румъния - България, която установява принципите и минималните фази, които румънските частни партньори (водещи партньори или партньори) трябва да следват за закупуване на консумативи, услуги и дейности, по програмата Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027.