Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Станете млад актьор на промяната в зеления преход !

website-banners-euteens4green5.webp

Вие сте между 15 и 24 години? Искате ли да помогнете на вашата общност да се възползва от зеления преход? Кандидатствайте в EUTeens4Green!

EUTeens4Green се фокусира върху регионите, които ще бъдат най-засегнати от прехода към климатична неутралност и предоставя възможност на дейности, ръководени от младежи, да се развиват на местно ниво.

Поканата е насочена към млади хора, групи и асоциации, които искат да реализират идеи, за да се възползват от зеления преход. Младежите могат да помогнат за идентифицирането и ангажирането на социални групи, които са отрицателно засегнати от прехода към зелена икономика, като предложат дейности за подпомагане на изграждането на екологично възстановяване в техния регион и подобряване на тяхната ангажираност и мобилизация в обществото.

Младите хора са водещ глас в борбата срещу изменението на климата. Ако сте индивидуален кандидат или група хора на възраст между 15 и 24 години, интересуващи се от тази област, тази инициатива е за вас!

Организации с нестопанска цел (публични или частни) също могат да кандидатстват, стига членовете на сдружението, участващи в проекта, да са на възраст между 15 и 24 години.

Ако вашата кандидатура бъде избрана, ще получите до 10 000 евро за реализиране на вашия проект!

 

Кандидатствайте на https://participate.euteens4green.org/

Краен срок за кандидатстване: 9 януари 2023г.