Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Ръководството за кандидатстване, посветено на конкурентната покана за проекти, финансирани по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7. вече е отворено за бенефициенти!

coming-soon-g948f258bb-1920.jpg

Днес, 10 май 2023 г., официално стартираме първата покана за набиране на проекти, посветени изключително в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2 на програмата Интерег VI-A РО-БГ: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7.

9,126,637 евро са разпределени за проекти за адаптиране към изменението на климата и 35,000,000 евро за проекти, насочени към подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и екологичната инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на всички форми на замърсяване.

Очакваме с нетърпение вашите идеи за проекти, които попадат в областите и видовете действия, финансирани по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7.

Цялата информация относно условията за допустимост на проектите и процеса по подаване на апликациинни форми в електронната система Джемс/ Jems можете да намерите в Ръководството за кандидатстване и документите, приложени към ръководството, които също могат да бъдат прегледани тук.

Моля, имайте предвид, че вашите проекти могат да бъдат изпращани само по електронен път, чрез електронната система Джемс, достъпна тук: https://jems-robg.mdlpa.ro/!

Крайният срок за качване на заявления за финансиране в системата Джемс е 11 септември 2023 г.!!

За да ви подкрепим в етапа на подготовка на бъдещи проекти, през следващите месеци ще организираме серия от обучения във физически и онлайн формат.

Каним ви да следите уебсайта и Фейсбук страницата на Програмата, https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme, където ще публикуваме подробна информация за тези сесии през следващия период!