Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Първите две покани, отнасящи се за операции от стратегическо значение (ОСЗ), както и за проекти, свързани с адаптирането към изменението на климата и околната среда по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7., приключиха на 11-ти септември 2023 г.!

network-1987209-1280.jpg

На 10-ти май 2023 г. официално стартирахме първите 2 покани за проекти:

  • Състезателна покана, посветена на проекти в областта на адаптирането към изменението на климата и околната среда в рамките на Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (ОС) 2.4 и 2.7.
  • Покана, посветена на операции от стратегическо значение (ОСЗ) DISMAR и STREAM 2, включени в Приложенив 3 на програмата Interreg VI-A Румъния-България.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в системата JEMS беше 11-ти септември 2023 г., като получихме 64 заявления на обща стойност 149,7 милиона евро, разделени, както следва:

  • СЦ 2.4 и СЦ 2.7 – 62 проектни предложения на стойност около 115,2 милиона евро
  • ОСЗ - DISMAR + STREAM 2 - на стойност около 34,3 милиона евро.

Благодарим на всички Вас за активното участие по време на този процес и за изпратените проектни предложения!

Скоро ще започнем процеса на оценка. За да научите повече за резултатите от процеса на оценка на подадените проектни предложения, Ви каним да следите уебсайта и FB страницата на Програмата