Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Първата работна среща, посветена на Ръководството за кандидатстване по отворената конкурсна покана, посветена на Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфични цели 2.4 и 2.7, ще се проведе на 22 май 2023 г.!

laptop-gc55bff0ab-1920-22-mai.png

Ако се интересувате от подготовка и подаване на проект в областта на адаптирането към измененията на климата и околната среда, Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфични цели 2.4 и 2.7, финансиран от Програма Interreg VI-A RO-BG, ви каним да се регистрирате и участвате в първото онлайн събитие, посветено на специфичните правила и условия за кандидатстване по тази конкурентна покана!

По време на събитието ще разгледаме конкретни теми, свързани с кандидатстването за финансиране като например: общи условия, хоризонтални, комуникационни, финансови и бюджетни въпроси, електронна система Jems, други условия. Подробната програма на работната среща можете да намерите тук.

Работната среща ще се проведе на 22 май 2023 г. в платформата Zoom от 10.30 до 13.00 часа!

За участие, моля, регистрирайте се тук: https://forms.gle/1U4FwysDH878jQ717  до 18 май 2023 г.!

Приветстваме всички вас и се надяваме да имаме много заинтересовани участници в това първо интерактивно събитие!