Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Процедурата за възлагане на открит търг за услуги с обща цел: Изработване на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България

procurement-banner-2048x630a.jpeg

Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България стартира открита тръжна процедура за услуги с обща цел: Разработване на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България, за Приоритетна цел 5 - избран в рамките на Програма Interreg VI-A Румъния-България, за периода 2021-2027 г.

Основен CPV код 79311100-8 Услуги за разработка (Rev.2)

Прогнозна обща стойност: 715. 462 леи, без ДДС.

Краен срок за подаване на офертите: 18.07.2022 г., 15:00ч.

В този контекст приканваме икономическите оператори да се запознаят с документацията за възлагане, достъпна на адрес: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148119.